2018-03-29

Information till medlemmar i Idala vägsamfällighetsförening

Byte av armaturer och stolpinsatser på Idalaområdet har nu påbörjats och beräknas pågå under vecka 13 och 14. Tanken var att alla armaturer skulle bytas först och därefter stolpinsatserna, då detta är det effektivaste sättet att arbeta för de som genomför bytena. Idag har det dock visat sig att en del stolpinsatserna är i så dåligt skick att de slutar fungera då bytet av armaturer sker. Detta kan innebära att belysningen är släckt på vissa stolpar enstaka dagar/nätter, på en del gator, under denna och nästa vecka. Det har även hittats kabelfel på Ekevägen och Nävervägen som kommer att ta några dagar att åtgärda, detta gör att dessa gator inte har någon belysning förrän felet är åtgärdat. Felet kommer att åtgärdas så snart det är möjligt.

Styrelsen/Mikael Thunberg

2017-11-07

Information till medlemmar i Idala vägsamfällighetsförening

Vid årsmötet i Idala vägsamfällighetsförening 2017-03-19 beslutades att byte av samtliga lampor och lamparmaturer skulle ske under 2017, 2018 eller 2019 och att detta skulle finansieras med egna medel. Styrelsen fick mandat att avgöra vilket år det skulle göras.

Styrelsen har under året arbetat aktivt med frågan och har haft kontakt med flera olika företag och diskuterat byte av lampor och lamparmaturer längs med våra gator. Dessa kontakter har lett till att styrelsen beslutat att det i början av november ska sättas upp fyra provlampor i korsningen Idalavägen och Nils Påls väg, de två första på Nils Påls väg och de andra två inom vägföreningens område på Idalavägen. Lamporna som sätts upp är LED-belysning.

Går vi över till LED-belysning på området kommer vi att få en bättre belysning, starkt reducerad energiförbrukning, minskad underhållskostnad samt ökad driftsäkerhet. Övergång till LED-teknik innebär att både armatur och ljuskälla byts ut och för att få en ökad driftsäkerhet så byts även delar inne i stolpen ut. Samma armatur kommer att användas i hela området, men beroende på att stolpar har olika höjd så kan belysningen vara olika stark.

För att förbättra spridningen av ljuset från befintliga belysningsstolpar har styrelsen under hösten tagit bort grenar och en del annan växtlighet längs med vägarna, framförallt på den sidan där stolparna är placerade. Framöver ser vi gärna att fastighetsägare själv tar ner sina grenar och annan växtlighet som växer vid belysningsstolparna så att vi kan få så bra belysning som möjligt på området.

Styrelsen har möte 20 november för att utvärdera LED-provlamporna som satts upp och kommer därefter om utvärderingen är positiv att begära in offert för uppsättning av 150 armaturer och ljuskällor samt byte av insatser i våra belysningsstolpar. Om allting fungerar enligt plan så kan förhoppningsvis ny belysning vara på plats under februari eller mars månad. I väntan på att ny belysning kommer på plats kommer vi inte att byta ut enstaka lampor som går sönder.

Har ni synpunkter eller frågor kring belysningen eller andra frågor som rör Idalaområdets vägar kan ni kontakta styrelsen via mailadressen: vagsamfalligheten@idala.org

Mer information om Idala vägsamfällighetsförening finns på vår hemsida: idala.org

Styrelsen

Mikael Thunberg, ordförande

Gunnar Skoog, vice ordförande

Ulrika Djignagård, kassör

Greger Malmqvist, sekreterare

Jan Lans, suppleant

Tommy Ljunggren, suppleant

2017-02-18. Byte av trasiga lampor sker 2-3 gånger per år, normalt sett i januari, mars och november. Vi samlar på oss flera trasiga lampor innan byte sker för att hålla nere kostnaderna , då det är dyrt att ta hit bil med lift som krävs för att byta lampor.

Vi har i slutet av 2016 haft belysning som slocknat på Idalavägen, Bokbacken, Cypressgången, Grangången och Dalgången på grund av att en sladd hade lossnat, felsökning kring detta fick ske och tog lite tid, men felet kunde till slut åtgärdas.

Det är många av våra lampor som är gamla och lyser dåligt. Ca 25 trasiga lampor har bytts ut under 2016 och lika många bytes ut under 2015. Samtliga kvicksilverlampor behöver bytas ut under tidsperioden 2017-2019 och styrelsen planerar att göra detta så snart det finns egna medel till detta. LED lampor är än så länge ovanliga som gatubelysning i Lunds kommun då dessa är dyra att köpa in, i Veberöd finns LED lampor på Persikogatan. De flesta lampor som sätts upp i kommunen är högtrycksnatriumlampor, dvs samma sorts lampor som vi har på Idalastigen. Vi behöver byta hela armaturen kring lampan om vi ska byta till högtrycksnatrium eller LED lampor. Styrelsen har under 2016 haft kontakt med branschkunniga personer kring belysning och rekommendationen från dessa är att vi ska välja högtrycksnatriumlampor, 50W. Styrelsen planerar att under 2017 ta in offerter från flera olika företag kring lampbyte och försöka komma igång med lampbytet i slutet av 2017 eller 2018 och vara klara senast 2019.