Idala vägsamfällighetsförening styrelse

Ordförande

Mikael Thunberg
Villavägen 3
Mobilnr 0709-470101
E-post: ordf.vagsamfalligheten@idala.org

Vice ordförande

Gunnar Skoog
Hövadsvägen 13
E-post: vordf.vagsamfalligheten@idala.org

Sekreterare

Frederick Degrande
Villavägen 31
E-post: sekr.vagsamfalligheten@idala.org

Kassör

Ulrika Djignagård
Nävervägen 6
E-post: vagforeningen@idala.org

Suppleant

Tommy Ljunggren
Björkerödsvägen 15
E-post: suppl.vagsamfalligheten@idala.org

Suppleant

Gert Andersson
Ljungvägen 5b
E-post: suppl.vagsamfalligheten@idala.orgGemensam E-post till styrelsen: vagsamfalligheten@idala.org

2019-03-26