Idala vägsamfällighetsförening styrelse

Ordförande

Mikael Thunberg
Villavägen 3
Mobilnr 0709-470101
E-post: ordf.vagsamfalligheten@idala.org

Vice ordförande

Anders Vennerstrand
Idalavägen 117
E-post: vordf.vagsamfalligheten@idala.org

Sekreterare

Sebastian Cato
Ljungvägen 8
E-post: sekr.vagsamfalligheten@idala.org

Kassör

Frederick Degrande
Villavägen 31
E-post: vagforeningen@idala.org

Suppleant

Tommy Ljunggren
Björkerödsvägen 15
E-post: suppl.vagsamfalligheten@idala.org

Suppleant

Tobias Larsson
Idalavägen 128
E-post: suppl.vagsamfalligheten@idala.orgGemensam E-post till styrelsen: vagsamfalligheten@idala.org

Valberedning

Björn Granvik (sammankallande)
Promenaden 7
E-post: bjorn.granvik@gmail.com
Telefon: 0705-12 72 68

Ulrika Djignagård
Joakim Andersson


Uppdaterad 2022-04-11