Protokoll - årsmötet 2022-03-27

Protokollet från årsmötet finns att läsa här (PDF).

Verksamhetsberättelsen för verksamhetsåret 2021 hittar du här (PDF).

Motion och svar på motion: Motion övergångsställe (PDF).

2022-04-10
Styrelsen för Idala vägsamfällighetsförening

 

 

Arkiv från tidigare

Om du inte kan läsa PDF-länkarna behöver du ladda ner och installera Adobe Reader. Om du inte vill ha Google verktygsfält avmarkera bocken innan nedladdning!

2019-02-17