Idalaområdet är ett idylliskt skogsområde beläget ca tre km från Veberöds centrum. Ursprungligen var detta ett fritidhusområde men numera är i stort sett alla helårsboenden. Spåren av fritidhustiden märks ännu i området. Bland annat så svarar inte kommunen för underhåll av vägar, stigar och belysning här. Detta sköts istället av en vägsamfällighet för området. Kommunen svarar inte heller för någon park- eller lekplats i området. Vid sidan av vägsamfälligheten finns även Idala Villaägare ekonomisk förening som har som syfte att tillvarata de boendes intressen i de frågor som rör området vid sidan av vägar och belysning. Området ligger vackert beläget i ett skogsområde med fina promenadvägar och gränsar till stora strövområden bestående av mest blandskog.

Föreningen tillvara tar medlemmarnas intresse genom att hålla sig informerad, bevakar, gör inlägg och skrivelser samt överklagande i ärende som berör Veberöd i allmänhet och Idala området i synnerhet. Den lägger stor vikt vid att värna den fina miljön i området. Skapa bra promenadstråk samt anlägga lekplats för barnen i området.

Inom området finns tillgång till kabel-TV och bredband via fiber, detta nät drivs av Romelebygdens Kabel-TV.

2013-01-06