Idala villaägare ekonomisk förening styrelse

Ordförande

Ingela Olsson
E-post: ordf@idala.org

Vice ordförande

Magnus Sommansson
E-post: vordf@idala.org

Sekreterare

Karin Delin
E-post:sekr@idala.org

Kassör

Joakim Svensson
E-post:kassan@idala.org


Valberedningen

Carl-Axel Wildt, 046-81724 och 0755-81724.
Krister Hansson.Gemensam E-post till styrelsen: styrelsen@idala.org

även postmaster@idala.org

2013-06-03