Missa inte årsmötet 15 maj 18:00 på Gröningen!Idalaområdet är ett idylliskt skogsområde beläget ca tre km från Veberöds centrum. Ursprungligen var detta ett fritidhusområde men numera är i stort sett alla helårsboenden. Spåren av fritidhustiden märks ännu i området. Bland annat så svarar inte kommunen för underhåll av vägar, stigar och belysning här. Detta sköts istället av en vägsamfällighet för området. Kommunen svarar inte heller för någon park- eller lekplats i området. Vid sidan av vägsamfälligheten finns även Idala Villaägare ekonomisk förening som har som syfte att tillvarata de boendes intressen i de frågor som rör området vid sidan av vägar och belysning. Området ligger vackert beläget i ett skogsområde med fina promenadvägar, och gränsar till stora strövområden huvudsakligen bestående av blandskog.

Föreningen tillvaratar medlemmarnas intresse genom att hålla sig informerad, bevaka, göra inlägg och skrivelser samt överklaganden i ärenden som berör Veberöd i allmänhet och Idalaområdet i synnerhet. Den lägger stor vikt vid att värna den fina miljön i området.

2013-01-06