Pågående projekt:

Idala lekplats

2018: Ett däck på den gungan har bytts ut. Uppfräschning av lekplatsen fortgår, bland annat planeras en trappa på baksidan av "kullen" för att underlätta för små barns pulkaåkning vintertid.

2016: Lekplatsen har byggts ut med en ny rejäl gungställning med gungor för de mindre barnen samt två nya gungor på fjädrar. Två bord- och bänkset har utplacerats. Rutschbanan har förbättrats och ett bollplank har byggts.

2011: Läs mer om projektet genom att klicka på länken härunder

2011-09-05 Projektbeskrivning Idala lekplats (PDF)

2011-09-05 Arbetsskiss lekplats (PDF)

Promenadstråket

2016-2018. Spångarna på promenadstråket i ravinen har helt förnyats. Bärlag har lagts ut på stigen för att underlätta framkomligheten. Arbetet har utförts tillsammans med Idala Vägsamfällighetsförening.


Om du inte kan läsa PDF-länkarna behöver du ladda ner och installera Adobe Reader. Om du inte vill ha Google verktygsfält avmarkera bocken innan nedladdning!


2012-03-19