Idala villaägare ekonomisk förening styrelse

Ordförande

Karin Delin
E-post: ordf@idala.org

Vice ordförande

Magnus Sommansson
E-post: vordf@idala.org

Sekreterare

Per Karlsson
E-post:sekr@idala.org

Kassör

Joakim Svensson
E-post:kassan@idala.org


Valberedningen

Martin Joustra
Hanna MarkströmGemensam E-post till styrelsen: styrelsen@idala.org

även postmaster@idala.org

2020-10-17